საქართველოს ქალაქები, სადაც ხდება მისი მიწოდება Detoxic